• Tính từ

  (y học) chống scobut
  La vitamine C est antiscorbutique
  sinh tố C có tác dụng chống scobut

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X