• Danh từ giống đực

  Hang
  L'antre du lion
  hang sư tử
  L'antre maxillaire
  (giải phẫu) hang hàm
  (nghĩa bóng) nơi nguy hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X