• Ngoại động từ

  Làm cho bẹt, đập dẹt
  Aplatir qqch à coups de marteau
  lấy búa đập cho dẹt cái gì
  Phản nghĩa Gonfler, redresser
  (thân mật) làm cho nhụt đi, làm cho câm họng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X