• Tính từ

  (tôn giáo) xem apôtre 1
  Doctrine apostolique
  giáo lý tông đồ
  (thuộc) tòa thánh
  Bref apostolique
  chiếu thư của tòa thánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X