• Tính từ

  appendice
  appendice
  appendice
  appendice
  Point appendiculaire
  ) điểm ruột thừa
  Danh từ giống đực
  ( số nhiều, động vật học) lớp hải tiêu có đuôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X