• Danh từ giống đực

  Điểm
  Point à l'infini
  (toán học) điểm ở vô tận
  Point d'ébullition
  (vật lí) điểm sôi
  Point de départ
  điểm xuất phát
  élève qui obtient un bon point
  học sinh được điểm tốt
  Les points à signaler
  những điểm cần nêu lên
  N'insistez pas sur ce point
  chớ nhấn mạnh vào điểm ấy
  éclairer un point d'histoire
  làm sáng một điểm về lịch sử
  Les différents points d'une loi
  các điểm trong đạo luật
  être au plus haut point de sa gloire
  ở điểm cao nhất của danh vọng
  Battre son adversaire aux points
  (thể dục thể thao) thắng điểm địch thủ
  Point d'exlamation
  (ngôn ngữ học) dấu chấm than
  Mũi khâu
  Tình hình, tình trạng
  Se trouver au même point
  vẫn ở tình trạng cũ
  Sự đau nhói
  Point dans le dos
  đau nhói ở lưng
  (y học) huyệt
  à point à point nommé
  đúng lúc, đúng dịp
  au dernier point
  hết sức, đến cực điểm
  de point en point
  đúng từng điểm, đúng từng li từng tí
  de tout point en tout point
  hoàn toàn
  donner des points
  (nghĩa bóng) hơn hẳn
  faire le point
  điểm lại tình hình
  mal en point mal-en-point
  mal-en-point
  marquer les points marquer
  marquer
  mettre les points mettre
  mettre
  mettre les points sur les i i
  i
  point de côté côté
  côté
  point d'honneur honneur
  honneur
  point du jour
  lúc rạng đông
  point faible
  điểm yếu
  point mort
  điểm chết (nghĩa đen) (nghĩa bóng)
  rendre des points
  chấp
  sur le point de
  sắp
  tout vient à point à qui sait attendre attendre
  attendre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X