• Danh từ giống đực

  Sự đào sâu (nghĩa đen) nghĩa bóng
  L'approfondissement d'un problème
  sự nghiên cứu sâu xa một vấn đề
  Phản nghĩa Comblement. Effleurement. Légèreté; appauvrissement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X