• Danh từ giống đực

  Vấn đề
  Problème social
  vấn đề xã hội
  cette est un vrai problème
  việc đó là cả một vấn đề
  Bài toán
  Problème d'algèbre
  bài toán đại số
  il n'y a pas de problème
  (thân mật) có gì đâu, đơn giản thôi, không có vấn đề gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X