• Tính từ

  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) có thể tán thành
  Une conduite qui n'est pas approuvable
  một lối cư xử không thể tán thành được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X