• Danh từ giống đực hoặc giống cái (không đổi)

  Buổi chiều
  Deux heures de l'après-midi (quatorze heures)
  hai giờ trưa (mười bốn giờ)
  Demain après-midi
  chiều mai
  Mardi après-midi
  chiều thứ ba

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X