• Phó từ

  Mai, ngày mai
  Nay mai, trong tương lai

  Danh từ giống đực

  Ngày mai
  Demain est jour férié
  ngày mai là ngày lễ
  Tương lai
  Le monde de demain
  thế giới tương lai
  à demain
  thôi, mai gặp nhé
  jusqu'à demain
  còn lâu
  Il bavarderait jusqu'à demain
  �� nó tán thì còn lâu
  Phản nghĩa Aujourd'hui, hier. -Présent, passé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X