• Tính từ

  Có đủ khả năng, có đủ tư cách (để làm việc gì)
  Apte au service militaire
  đủ tư cách đi quân dịch, đủ tư cách thực hiện nghĩa vụ quân sự
  Phản nghĩa Inapte, incapable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X