• Nội động từ

  Lý sự, cãi lý; biện luận
  Argumenter contre qqn
  cãi ai, lý sự với ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X