• Giới từ

  Sát với, chạm vào
  Sa maison est contre la mienne
  nhà anh ấy sát với nhà tôi
  Dresser l'échelle contre le mur
  dựng thang (chạm) vào tường
  Chống, ngược, trái
  Lutter contre le colonialisme
  đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân
  Nager contre le courant
  bơi ngược dòng
  Agir contre la coutume
  hành động trái với tập quán
  Đổi lấy
  Troquer sa montre contre une autre
  đổi đồng hồ của mình lấy cái khác

  Phó từ

  Sát vào
  Prenez la rampe appuyez-vous contre
  nắm lấy bao lơn cầu thang và dựa sát vào đấy
  Chống
  Voter contre
  bỏ phiếu chống
  par contre
  trái lại, ngược lại
  tout contre
  gần kề, sát bên
  Phản nghĩa Conformément, selon. Suivant. Avec, pour

  Danh từ giống đực

  Cái trái (lại), điều trái
  Peser le pour et le contre
  cân nhắc điều phải điều trái, cân nhắc lợi hại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X