• Phó từ

  Có nghệ thuật
  Une salle artistiquement décorée
  một căn phòng trang trí có nghệ thuật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X