• Danh từ giống đực

  Thang máy
  Prendre l'ascenseur
  đi thang máy
  [[Gar�on]] d'ascenseur
  người trực thang máy
  renvoyer l'ascenseur
  được đối đãi thế nào thì cư xử thế ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X