• Tính từ

  Hút (vào)
  Pompe aspirante
  bơm hút
  Danh từ giống đực
  Người rắp ranh (một chức vụ gì)
  (quân sự) chuẩn uý
  Học sinh năm thứ hai trường hàng hải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X