• Ngoại động từ

  Tập hợp
  Assembler des troupes
  tập hợp bộ đội
  Ghép, lắp ráp
  Assembler la charpente
  ghép sườn nhà
  Assembler des feuilles volantes
  ghép các tờ giấy rời lại với nhau
  (từ cũ, nghiã cũ) triệu tập
  Assembler le Sénat
  triệu tập Thượng nghị viện
  Phản nghĩa Séparer; désassembler, disjoindre, disloquer, éparpiller

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X