• Danh từ giống cái

  đĩa (lượng chứa)
  Une assiettée de soupe
  một đĩa xúp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X