• Tính từ giống cái

  assis
  assis
  Danh từ giống cái
  Hàng, lớp (gạch, đá, trong khi xây tường)
  Cơ sở, nền tảng
  (sinh vật học; địa lý, địa chất) tầng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X