• Danh từ giống đực

  Sự làm hết, sự làm đỡ
  Assouvissement de la faim
  sự làm hết đói
  Sự thỏa mãn
  Phản nghĩa Insatisfaction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X