• Tính từ

  Làm nhẹ bớt, làm giảm bớt
  Circonstances atténuantes
  (luật học, pháp lý) tình tiết giảm tội

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X