• Danh từ giống cái

  Sự tấn công, cuộc tấn công
  Sự công kích, lời công kích

  Phản nghĩa Défense, défensive. Protection. Apologie

  (ngành mỏ) sự khởi công
  Attaque d'une galerie
  sự khởi công một hầm mỏ
  (y học) cơn cấp phát
  (âm nhạc) sự bát vào
  être d'attaque
  (thân mật) rất khỏe, sung sức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X