• Tính từ

  Báo hiệu
  Signal avertisseur
  hiệu báo

  Danh từ giống đực

  Máy báo
  Avertisseur d'incendie
  máy báo hỏa hoạn
  (từ cũ, nghĩa cũ) người báo hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X