• Danh từ giống đực

  Sự mù quáng, sự thiếu suy xét
  Aveuglement des classes dirigeantes
  sự mù quáng của các tầng lớp lãnh đạo
  Aveuglement à l'égard de qqch
  sự mù quáng đối với điều gì
  (từ cũ, nghĩa cũ) tật mù
  Phản nghĩa Clairvoyance, discernement, lucidité, perspicacité, sagacité; vision

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X