• Ngoại động từ

  Làm giảm giá
  L'inflation avilit la monnaie
  lạm phát làm giảm giá tiền tệ
  Làm cho hèn hạ, làm cho đáng khinh
  L'alcoolisme avilit l'homme
  sự nghiện rượu làm cho con người trở nên hèn hạ
  Phản nghĩa Elever, exalter, glorifier, honorer. Enchérir, hausser. Améliorer, revaloriser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X