• Danh từ giống cái

  Đồng tiền; tiền; tiền tệ
  Une pièce de monnaie
  một đồng tiền
  Tiền lẻ
  Changer cent francs pour de la monnaie
  đổi một trăm frăng lấy tiền lẻ
  battre monnaie
  kiếm tiền
  faire de la monnaie
  đổi lấy tiền lẻ
  hôtel des monnaies
  sở đúc tiền
  monnaie courante
  thường lệ
  monnaie d'appoint monnaie divisionnaire
  tiền lẻ
  monnaie de compte
  đồng tiền thanh toán (không có thực chi, dùng để thanh toán)
  monnaie fictive
  tiền giấy; tiền quy ước
  monnaie fiduciaire
  tiền tín dụng
  papier-monnaie
  giấy bạc
  payer en monnaie de singe
  hỏi nợ chỉ nhăn nhở cười trừ
  petite monnaie
  tiền lẻ
  rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce
  ăn miếng trả miếng đối với ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X