• Tính từ

  Gần bên
  Maison avoisinante
  nhà gần bên
  Phản nghĩa Eloigné, lointain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X