• Danh từ giống cái

  Nhà
  Maison de banlieue
  nhà ở ngoại ô
  Toute la maison
  cả nhà, cả gia đình
  Maison d'édition
  nhà xuất bản
  Nhà cửa; việc nhà
  Maison bien propre
  nhà cửa sạch sẽ
  Bien gouverner sa maison
  khéo lo việc nhà
  Dòng họ
  Noble maison
  dòng họ qúy tộc
  (từ cũ, nghĩa cũ) gia nhân, đầy tớ
  Une nombreuse maison
  gia nhân đông
  Gens de maison
  đầy tớ trong nhà
  ami de la maison
  người hay đi lại trong gia đình
  c'est la maison du bon Dieu
  đó là một nhà mến khách
  être de la maison
  là người thân thuộc
  faire les honneurs de sa maison
  tiếp khách trọng thể
  garder la maison
  ru rú ở nhà
  maison centrale
  nhà lao, nhà tù
  maison civile
  văn phòng quốc trưởng
  maison close
  nhà thổ
  maison d'arrêt maison de dépôt
  nhà giam
  maison de charité
  nhà tế bần
  maison de commerce
  hiệu buôn
  maison de Dieu
  nhà thờ, giáo đường
  maison de force force
  force
  maison de jeux
  sòng bạc
  maison de justice
  nhà tạm giam (ở tòa án)
  maison de santé
  nhà chữa bệnh tư
  maison de tolérance
  nhà thổ
  maison de ville
  (từ cũ, nghĩa cũ) thị sảnh, tòa đốc lý
  maison du roi
  cận thần của vua
  maison militaire
  võ phòng của quốc trưởng
  maison mortuaire
  nhà xác
  tenir maison
  mời khách khứa ăn uống
  Tính từ ( không đổi)
  Tự làm lấy ở nhà
  (thông tục) đặc biệt, hảo hạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X