• Tính từ

  Xem axe I
  Ligne axiale
  đường trục
  Phản nghĩa Périphérique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X