• Danh từ giống cái

  Đường, tuyến, tuyến đường
  Ligne de défense
  tuyến phòng thủ
  Ligne droite
  đường thẳng
  Ligne brisée
  đường gấp khúc
  Ligne à plomb
  dây dọi
  Ligne d'amarrage
  dây buộc tàu, dây néo tàu
  Ligne de la main
  đường bàn tay
  Ligne d'envol
  đường xuất phát, đường băng cất cánh
  Ligne de ceinture
  đường vành đai
  Ligne de prise de courant
  đường dây tiếp điện, đường dây lấy điện
  Ligne de réserve
  đường dây dự phòng
  Ligne inerte
  đường dây không tải
  Ligne de champ électrique
  đường sức điện trường
  Ligne de base
  đường đáy, tuyến cơ sở, đường chuẩn, đường dây gốc
  Ligne de raccordement
  đường nối, đường tiếp (điện thoại)
  Ligne téléphonique
  đường dây điện thoại
  Ligne appelante
  đường dây gọi
  Ligne appelée
  đường dây được gọi
  Ligne télégraphique
  đường dây điện tín
  Ligne d'abonné
  đường dây thuê bao
  Ligne à haute tension
  đường dây cao thế
  Ligne de télécommunication
  đường dây viễn thông
  Ligne interurbaine
  đường dây liên thị
  Ligne rurale
  đường dây nông thôn (điện, điện thoại...)
  Ligne partagée
  đường dây dùng chung (điện thoại)
  Ligne à double fil
  đường dây đôi
  Ligne enterrée
  đường dây chôn, đường cáp ngầm
  Ligne de télécommande
  đường dây điều khiển từ xa
  Ligne de transmission de données
  (tin học) đường truyền dữ liệu
  Ligne unidirectionnelle
  đường một chiều, mạch tác dụng một chiều
  Ligne d'horizon
  đường chân trời
  Ligne d'interconnexion
  đường nối mạng
  Ligne de niveau
  đường mức
  Ligne de démarcation
  đường ranh giới
  Ligne directrice
  đường chuẩn
  Ligne opératoire
  dây chuyền thao tác (sản xuất)
  Ligne Hano…-Laoca…
  tuyến đường Hà nội - Lào cai
  Hàng
  Artistes placés sur la même ligne
  nghệ sĩ xếp cùng hàng với nhau
  Đường nét, dáng
  La belle ligne des paysages
  đường nét đẹp đẽ của phong cảnh
  Đường lối
  Ligne du parti
  đường lối của đảng
  Dòng, hàng chữ
  Être payé à la ligne
  được trả tiền theo số dòng
  Dòng họ
  Ligne paternelle
  dòng họ nội
  Dây câu
  Pêcher à la ligne
  đi câu
  Dây, thừng, chão
  Ligne de sonde
  dây dò đáy biển
  (quân) phòng tuyến
  Forcer les lignes adverses
  phá vỡ phòng tuyến địch
  (hàng hải) đường xích đạo
  Baptême de la ligne
  lễ qua đường xích đạo lần đầu
  Dòng quét (hình truyền hình)
  (đo, cũ) linhơ (đơn vị đo chiều dài của Pháp, bằng khoảng 2, 25 mm)
  à la ligne
  xuống dòng
  Aller à la ligne
  viết xuống dòng
  avoir de la ligne
  có dáng thanh lịch
  bâtiment de ligne
  tàu chiến lớn (trong đội tàu)
  dans les grandes lignes
  đại thể
  faire entrer en ligne de compte compte
  compte
  hors ligne hors
  hors
  ligne de conduite
  cách ăn ở, cách xử thế
  lire entre les lignes
  đoán được ý người viết
  monter en ligne
  ra tiền tuyến
  sur toute la ligne
  liên tục, không ngừng
  tirer à la ligne
  viết kéo dài ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X