• Danh từ

  Người xây dựng
  Un bâtisseur de villes
  người xây dựng thành phố
  Les bâtisseurs du socialisme
  những người xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X