• Tính từ

  Hay bông lơn
  Esprit badin
  tính hay bông lơn
  Phản nghĩa Grave, sérieux
  Danh từ
  Người hay bông lơn
  Danh từ giống đực
  (hàng không) đồng hồ tốc độ
  Danh từ giống cái
  Gậy mảnh cầm tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X