• Danh từ giống đực

  Thần, thần linh
  Esprits célestes
  thiên thần
  Hồn; tâm thần
  Conserver l'esprit libre
  giữ cho tâm thần rảnh rang
  Tinh thần
  La chair et l'esprit
  xác thịt và tinh thần
  L'esprit d'une constitution
  tinh thần của một bản hiến pháp
  Óc, đầu óc
  Esprit d'observation
  óc quan sát
  Esprit étroit
  đầu óc hẹp hòi
  Trí tuệ, trí lực
  Cultiver son esprit
  rèn luyện trí tuệ
  Tài trí, sự tinh anh; sự dí dỏm
  Homme d'esprit
  người tinh anh; người dí dỏm

  Phản nghĩa Chair, corps. Matière. Bêtise, inintelligence; lourdeur, pesanteur. Platitude.

  Avoir de l'esprit jusqu'au bout des doigts; avoir de l'esprit comme quatre nhiều tài trí; rất hóm hỉnh, rất dí dỏm
  avoir l'esprit de l'escalier
  nghĩ ra chậm quá điều đáng nói
  bon esprit
  thái độ hợp thời, ý thức đúng đắn
  en esprit
  trong tư tưởng; theo tưởng tượng
  entrer dans l'esprit de
  thấu suốt tinh thần của, có ý thức rõ rệt về
  esprit de clocher clocher
  clocher
  esprit de corps
  tinh thần tập thể
  esprit de géométrie
  óc lý luận, óc biện luận
  esprit de retour
  muốn qua lại (quê hương, cái cũ)
  esprit faux
  óc sai lệch
  esprit fort
  óc phóng túng; óc lập dị
  esprit humain
  tinh thần nhân đạo
  esprit public
  (từ cũ, nghĩa cũ) công luận
  être dans l'esprit de
  theo đúng tinh thần của
  faire de l'esprit courir après l'esprit
  tỏ ra hóm hỉnh
  mauvais esprit
  tính bướng bỉnh; tính xảo trá
  perdre l'esprit
  điên rồ
  présence d'esprit
  sự nhanh trí
  tour d'esprit
  cách suy nghĩ, cách đặt vấn đề
  trait d'esprit
  lời dí dỏm, lời hóm hỉnh
  vue de l'esprit
  mộng tưởng, không tưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X