• Danh từ giống đực

  Sự quét
  Balayage de la maison
  sự quét nhà
  Balayage transversal
  (kỹ thuật) sự quét ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X