• Tính từ

  Ấp úng
  Elle répondit toute balbutiante
  cô ta trả lời ấp a, ấp úng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X