• Danh từ giống đực

  ban de mariage
  )
  Hồi kèn, hồi trống (trước hoặc sau một số buổi lễ quân đội)
  Hồi vỗ tay từng nhịp
  (sử học) lệnh triệu tập chư hầu; đoàn chư hầu
  (sử học) án biệt xứ
  Danh từ giống đực
  (sử học) thái thú, tỉnh trưởng ( Hung-ga-ri)
  Đồng âm Banc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X