• Danh từ giống đực

  Sự kết hôn; lễ cưới
  Mariage précoce
  cuộc tảo hôn
  Assister à un mariage
  dự lễ cưới

  Phản nghĩa Célibat; divorce, séparation

  Sự phối hợp
  Mariage de deux couleurs
  sự phối hợp hai màu sắc
  (đánh bài) (đánh cờ) cặp KQ cùng hoa
  (đánh bài) (đánh cờ) bài brix
  le mariage de la carpe et du lapin
  râu ông nọ cắm cằm bà kia
  mariage sous la cheminée
  sự lấy nhau giấu giếm
  hors mariage
  đẻ hoang (con)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X