• Tính từ

  (thuộc) miền Bô-xơ ( Pháp)
  Chien beauceron
  chó Bô xơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X