• Tính từ

  (bằng) hai dây, (gồm) hai dây
  Suspension bifilaire
  (vật lý học) cách treo hai dây
  Enroulement bifilaire
  (điện học) sự quấn hai dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X