• Danh từ giống cái

  Sự treo; cách treo
  La suspension d'une glace
  sự treo một tấm gương
  Bộ đèn treo
  Suspension de salle à manger
  bộ đèn treo phòng ăn
  Hệ thống treo (ở xe ôtô)
  ( hóa học) thể vẩn, huyền phù
  Sự tạm ngừng, sự đình chỉ
  Suspension de paiements
  sự đình chỉ trả tiền
  Suspension des hostilités
  sự đình chiến
  Sự hoãn
  La suspension de l'exécution d'une peine
  sự hoãn thi hành một hình phạt
  Sự treo chức
  La suspension d'un magistrat
  sự treo chức một thẩm phán
  points de suspension
  (ngôn ngữ học) chấm lửng
  Phản nghĩa Continuité.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X