• Phó từ

  Nhợt nhạt
  Une lumière blafardement bleue
  ánh sáng xanh nhợt nhạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X