• Danh từ giống cái

  ánh sáng
  La lumière du soleil
  ánh sáng mặt trời
  Habile distribution de la lumière et des ombres
  (hội họa) sự khéo phân phối sáng tối
  La lumière de la raison
  ánh sáng của lý trí
  à la lumière des événements
  dưới ánh sáng của thời cuộc
  Lumière diurne/lumière du jour
  ánh sángban ngày
  Lumière crépusculaire
  ánh sáng hoàng hôn
  Lumière zodiacale
  ánh sáng hoàng đạo
  Lumière solaire
  ánh sáng mặt trời
  Lumière lunaire
  ánh sáng mặt trăng
  Lumière phosphorescente
  ánh sáng lân quang
  Lumière polarisée
  ánh sáng phân cực
  Lumière infrarouge
  ánh sáng hồng ngoại
  Lumière ultraviolette
  ánh sáng tử ngoại
  Lumière monochromatique
  ánh sáng đơn sắc
  Lumière complexe
  ánh sáng đa sắc
  Lumière artificielle
  ánh sáng nhân tạo
  Lumière blanche
  ánh sáng trắng
  Lumière noire
  ánh sáng "đen" , ánh sáng không trông thấy
  Lumière semi -diffusée
  ánh sáng nửa khuếch tán
  đèn đuốc
  éteindre la lumière
  tắt đèn đuốc
  (số nhiều) sự thông thái, sự thông minh; tri thức
  Ses lumières sont bien petites
  tri thức của nó ít ỏi lắm
  Ngôi sao sáng
  Une lumière de son siècle
  một ngôi sao sáng trong thời ông ta
  (kỹ thuật) lỗ
  Lumière d'admission
  lỗ nạp
  ce n'est pas une lumière
  (thân mật) nó không thông minh đâu
  lumière noire; lumière de Wood
  tia ngoài tím, tia tử ngoại
  Mettre en lumière
  làm sáng tỏ, vạch rõ
  voir la lumière
  ra đời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X