• Tính từ

  Trắng xóa
  La rive blanchissante d'écume
  bờ sông trắng xóa bọt
  Làm (cho) trắng
  Produits blanchissants
  chất làm trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X