• Tính từ

  Chột
  Homme borgne
  người chột
  Tồi tàn
  Hôtel borgne
  khách sạn tồi tàn
  Không rành mạch
  Compte borgne
  tính toán không rành mạch
  (kỹ thuật, giải phẫu) tịt
  Trou borgne
  lỗ tịt
  Danh từ
  Người chột

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X