• Tính từ

  Lung lay
  Une dent branlante
  cái răng lung lay
  Phản nghĩa Solide, stable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X