• Ngoại động từ

  Thách thức, bất chấp
  Braver l'opinion
  bất chấp dư luận
  Braver la tempête
  bất chấp gió bão
  Phản nghĩa Eviter, fuir, respecter, soumettre ( se)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X