• Phó ngữ

  Tạp nham
  Une chambre meublée de bric et de broc
  một căn buồng đồ đạc táp nham

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X