• Danh từ giống cái

  Chỗ vỡ, chỗ rạn
  Les brisures d'une glace
  chỗ vỡ của tấm gương
  Mảnh vỡ
  Brisures de riz
  tấm gạo
  (kỹ thuật) đường nối bản lề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X