• Danh từ giống đực

  Lúa; gạo
  Culture du riz
  sự trồng lúa
  Un sac de riz
  một bị gạo
  Cơm
  Plats de riz
  đĩa cơm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X